PLACENÉ VÝKONY

Zde je ceník výkonů, které nejsou hrazené ze zdravotního pojištění. Platnost od 06.06.2022

Vyšetření pro vstup do zaměstnání.

500 Kč

Vyšetření pro řidičský průkaz pod 65 let

700 Kč

Vyšetření řidiče seniora nad 65 let

600 Kč

Vyšetření pro potravinářský průkaz

700 Kč

Vyšetření pro profesionální průkazy (svářeč aj.)

700 Kč

Vyšetření sportovce

700 Kč

Předoperační vyšetření pro zákroky nehrazené ze ZP

750 Kč

Vyšetření pro lázně u samoplátců s lázeňským návrhem

800 Kč

Vyšetření pro držení střelné zbraně

900 Kč

Vyšetření pro cestu do zahraničí písemným závěrem

300 Kč

Výpis z dokumentace

300 Kč

Administrativní výkon á 10 min

300 Kč

Potvrzení o prodělání Covid- 19 formou zprávy

300 Kč

Potvrzení o prodělání Covid- 19 kopií výsledku testu

50 Kč

Zpráva pro pojišťovnu o pojistné události

800 Kč

Zpráva pojišťovně při uzavírání pojistky

800 - 1200 Kč

Bodové hodnocení pracovního úrazu

500 Kč

Zpráva pro účast na rekondič. a rehabilitačních pobytech

500 Kč

Aplikace očkovací látky nehrazená ZP

250 Kč

Cílené vyšetření nepojištěnce

1000 Kč